català castellano
 
 
notícies
   
 
 
Veure Notícies de l'any:
- 2012
- 2010
- 2009
Estŕ veient les notícies de l'any 2008
CONDEMNA PENAL A EMPRESARI PER NO FACILITAR MITJANS DE SEGURETAT
 
24-10-2012
La llei de prevenció de riscos laborals imposa unes obligacions en garantia dels treballadors i de la seva seguretat. Si no es compleixen, i el traballador pateix danys, s´obre la via penal, per obtenir una condemna i una indemnització. El penal 1 de Tarragona ha condemnat, recentment, a un empresari per no facilitar al nostre client mecanismes de subjecció, el quč va fer que es precipités en altura i patis lesions. 
 
   
      Publicat per


EL TRIBUNAL SUPREM ANULA UNA SENTČNCIA PREVIA DEL PROPI TRIBUNAL I ESTIMA EL NOSTRE RECURS
 
24-10-2012
Després de 9 anys de pleit, el TS ha anulat tres sentčncies dictades per Jutjats d´Instŕncia, Audičncia Provincial i el propi TS, en haver pogut aconseguir, en defensa del nostre client, la condemna per fals testimoniatge d´un testimoni essencial en els judicis anulats presentat per la part contrŕria. La vista al Suprem fou presidida per l´aleshores President en funcions del TS Excel-lentíssim Sr. Xiol Rius.   
 
   
      Publicat per


AUTOCARS PLANA CONDEMNAT PER ACOMIADAMENT NUL
 
05-01-2012
L´empresa VIATGES PLANA no cessa en la seva obcecació front la treballadora, acomiadada després de donar a llum. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha disposat la nulitat de l´acomiadament i l´han tornat a acomiadar. Hem interposat demanda pel nou acomiadament, pendent de sentčncia ferma.   
 
   
      Publicat per Rocamora Advocats


CONDEMNA POR HOMICIDI IMPRUDENT D´UN TREBALLADOR
 
05-01-2012
El despatx, representant els interessos de la família d´un treballador mort en accident laboral, ha assolit la condemna per homicidi imprudent del president del Consell d´Administració d´una multinacional als Jutjats Penals de Tortosa. Altre cop, l´incumpliment de les mesures de seguretat ha estat la causa d´ una mort al treball a l´Estat.   
 
   
      Publicat per Rocamora Advocats


DANYS I PERJUDICIS CONTRA EMPRESA
  Accident de treball
05-01-2012

El despatx defensa als familiars d´un treballador mort en un accident laboral en el que no es van utiliztar mesures de seguretat previstes i pressupostades al pla d´avaluació de riscos. Es discuteix la trascendčncia de la concurrčncia de culpes entre empresari i treballador als Jutjats de Valčncia, exercitant-se accions civils i penals. S´imputa a administradors empresa, responsables de seguretat, asseguradores i empresa.


 
   
      Publicat per Rocamora Advocats


INDEMNITZACIÓ PER CIRURGIA ESTČTICA
 
11-05-2010
Dues pacients de cirurgia estčtica han estat indemnitzades amb 45.000 €, i en un dels casos, amb l´obligació del metge condemnat d´abonar l´import de les operacions reparadores necessŕries en qualsevol clínica de Catalunya, a escollir lliurement per la pacient, a causa de la negligent prestació de serveis per part dels diferents cirurgians estčtics que les varen atendre. Les sentčncies, dictades pels jutjtats 48 i 26 de primera instŕncia de Barcelona recullen la doctrina aplicable al tractament jurídic de la cirurgia estčtica, en contraposició a la reparadora. Les sentčncies són fermes, havent estat desestimades les apel.lacions presentades pels metges, imposant-se, en un dels supňsits, costes processals.
 
   
      Publicat per Rocamora Advocats


INDEMNITZACIÓ A TREBALLADOR PER ACCIDENT A L´EMPRESA
 
11-05-2010
El despatx ha assolit, en procediment judicial seguit als Jutjats de Barcelona,  una indemnització de 85.000 € en favor d´un treballador d´una empresa pública de transports que va ésser colpejat per un vehicle dins del parc d´estacionament, després de 3 anys de judici. L´empresa ha presentat recurs d´apel.lació. En la sentčncia, el jutge recull la infracció de mesures de seguretat en el treball com a criteri delimitador de la responsabilitat civil patronal, acollint les nostres al.legacions.  
 
   
      Publicat per David Rocamora


CONDEMNA PER UNA PERSONA OFEGADA A LA PLATJA
 
10-12-2009

En procediment judicial en el que el despatx representava als familiars d´una persona tristament morta,  ofegada en una platja, l´Ajuntament de Tarragona ha estat condemnat ha satisfer una indemnització als familiars a causa de la manca de mesures de seguretat a l´esmentada platja, circumstŕncia que va contribuir al resultat fatal. La condemna identifica els pressupňsits de la responsabilitat patrimonial de l´administració i ha estat dictada pel Jutjat del Contenciós de Tarragona.


 
   
      Publicat per Rocamora Advocats


 
Apodaca, 26 1º 3ª
Telf. 977 21 14 47
Telf. 24h Emergčncies penals: 669 38 16 23
 
43004 Tarragona
Fax 977 22 64 12
info@rocamoraadvocats.com